Kalkulator za torent ratio

Ratio kalkulator Enter value for All-time: Upload: GB Download: GB Calculate Ratio Sh skripta za izračunavanje ratio-a Ovo je mala skripta pomoću koje možete izračunati ratio vaših torenta, pojedinačno ili za sve. Takođe, ako koristite qBittorrent, evo skripte koja ažurira vaše statistike svakih 15 minuta. Može ih ažurirati samo svakih 15 minuta zato što qBittorrent ne upisuje statistiku u fajl qBittorrent-data.conf odmah, već samo svakih 15 minuta ili kada izađete iz aplikacije....

фебруар 26, 2023 · 1 min · 72 riječi · Nikola Perović