Moj lični sajt.

Ovaj sajt je napravljen pomoću Hugo i nalazi se na Github Pages.
Ovdje je Github Repo, ako želiš da pogledaš kod.
Tema: hugo-PaperMod (Distributed under the MIT license).
Istaknuta slika je adaptacija Attributes of Art and Illustration (Under CC BY-NC-SA 4.0).

Objave su pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

CC BY-SA 4.0